แผงระแนงเหล็กบังแอร์ โครงการเบสเชอร์ จรัญสนิทวงศ์ 96/1