ราวบันไดสแตนเลส/ราวกันตกสแตนเลส/กระจกเทมเปอร์ โครงการชาโตว์อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2