http://www.home.co.th" target="_blank">ค้นหาไอเดียแต่งบ้านที่ Home.co.th ราวgoogle-site-verification: google8a78f0b9774fcdbcกันตก" border="0">

สแตนเลส

หลายคนรู้จักสแตนเลสแต่รู้หรือไม่ว่าสแตนเลสคืออะไร มาทำความรู้จักกันครับ

สแตนเลส  หรือตามศัพท์บัญญัติว่าเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ(น้อยกว่า 2 %)ของน้ำหนักมีส่วนผสมของโครเมี่ยมอย่างน้อย 10.5% กำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 1903 เมื่อนักวิทยาศาสตร์พบว่า การเติมนิคเกิล โมบิดินัม ไททาเนียม ไนโอเนียม หรือโลหะอื่นแตกต่างกันไปตามชนิดของคุณสมบัติเชิงกล และการใช้ลงในเหล็กกล้ามีความต้านทานการเกิดสนิมได้
ประเภทของสแตนเลสแบ่งได้ 5 ชนิดหลักคือ  
        เกรดออสเตนิติค(Austenitic) แม่เหล็กดูดไม่ติดนอกจากส่วนผสมของโครเมี่ยม 18% แล้วยังมีนิคเกิลที่ช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนอีกด้วย ชนิดออสเตนิติคเป็นที่นิยมกว้างขวางมากที่สุดในบรรดาสแตนเลสด้วยกันส่วนออสเตนิติคที่มีโครเมี่ยมผสมอยู่สูง 20%-25% และนิคเกิล 1%-20% จะสามารถทนทานการเกิดออกซิไดซ์ที่อุณภูมิสูงซึ่งใช้ในส่วนประกอบของเตาหลอม ท่อนำความร้อนและแผ่นกันความร้อนใเครื่องยนต์จะเรียกว่าเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดทนความร้อน(Heat Resisting Steel)
       เกรดเฟอร์ริติค(Ferritic) แม่เหล็กดูดติด มีส่วนผสมของคาร์บอนต่ำ และมีโครเมี่ยมเป็นส่วนผสมหลักประมาณ 13%-17%
       เกรดมาร์เทนซิติค(Martensitic) แม่เหล็กดูดติด โดยทั่วไปจะมีโครเมี่ยมผสมอยู่ 12% และมีส่วนผสมของคาร์บอนในระดับปานกลางมักนำไปใช้ทำส้อม มีด เครื่องมือตัด และเครื่องมือวิศวกรอื่ๆ ซึ่งต้องการคุณสมบัติเด่นในด้านการต้านทานการสึกกร่อนและความแข็งแรงทนทาน
       เกรดดูเพล็กซ์ (Duplex)แม่เหล็กดูดติด มีโครงสร้างผสมระหว่างเฟอร์ไรด์และออสเตไนด์มีโครเมี่ยมผสมอยู่ประมาณ 18%-28% และนิคเกิล  4.5-8% เหล็กชนิดนี้มักถูกนำไปใช้งานที่มีคลอรีนสูงเพื่อป้องกันมิให้เกิเการกัดกร่อนแบบรูเข็ม(Pitting corrosion)
       เหล็กกล้าชุบแข็งแบบตกผลึก(Precipition Hardening Steel) มีโครเมี่ยมผสมอยู่ 17% แลมีนิคเกิล ทองแดง และไนโอเบียมผสมอยู่ด้วย เนื่องจากเหล็กชนิดนี้สามารถชุบแข็งได้ในคราวเดียว จึงเหมาะสำหรับทำแกน ปั๊ม หัววาล์ว และส่วนประกอบของอากาศยาน สแตนเลสสตีลที่นิยมใช้ทั่วไปคือ ออสเตนิค และเฟอร์ริติคซึ่งคิดเป็น 95% ของเหล็กกล้าไร้สนิมที่ใช้งานอยู่ในป้จจุบัน
     ดังนั้นถ้าดุลักษณะภายนอกของสแตนเลสแล้วเกือบทุกเกรดล้วนคล้ายคลึงกันทั้งนี้แล้วยังมีนแตนเลสเกรดต่ำที่มีโอกาสเกิดสนิมได้สูงอีกเช่นสแตนเลส เบอร์ 201 ดังนั้นหากท่าจะเลือกใช้สแตนเลสควรที่จะเลือกร้านค้าที่วางใจได้นะครับ
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไป

ผลิตภัณฑ์                                            ตัวอย่าง                                         การใช้และข้อควรระวัง
ผงซักฟอก                               ผงซักฟอกและสบู่ที่ใช้ในบ้าน                    น้ำยาทำความสะอาดกระจก ใช้ล้าง
                                                                                                            สแตนเลสได้เป็นครั้งคราวแต่ต้อง
                                                                                                            ล้างออกด้วยน้ำเย็นให้หมด
ยาฆ่าเชื้อ                                ในบ้านและในอุตสาหกรรม                          ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อเจือจางโดยจำกัด
                                                                                                             จำนวนครั้งที่ใช้ต้องล้างออกด้วย
                                                                                                             น้ำให้สะอาด
สารละลาย                               แอลกอฮอล์ และอะเซโทน                          สำหรับคราบที่ล้างออกด้วยสบู่ไม่
                                                                                                             ออก เช่น สี และคราบมันจากสาร
                                                                                                             อนินทรีย์ จากนั้นล้างด้วยสารละ
                                                                                                             ลายแล้วเช็ดออกด้วยสบู่และล้าง
                                                                                                             ออกด้วยน้ำสบู่
กรดทำความสะอาด                  สารละลายทำความสะอาดที่มีส่วนผสม         เป็นวิธีสุดท้ายที่ควรใช้ทำความสะอาดสแตน
                                                                                                             เลส ล้างออกด้วยน้ำร้อน หลายๆคร้ง โดยใช้
                                           ของฟอสฟอรัสและไนตริก                               ความระมัดระวังควรปรึกษาผู้
                                                                                                              เชี่ยวชาญสำหรับการใช้ที่ถุกต้อง
                                                                                                                และปลอดภัย    
เทคนิคที่ควรรู้
                             ควรทำ                                                                                     ไม่ควรทำ
เมื่อไม่ได้ทำความสะอาดสแตนเลส อย่างสม่ำเสมอเมื่อสังเกตุเห็น                  ไม่ควรเคลือบผิวสแตนเลสด้วยแว๊ก           
คราบหรือฝุ่นละอองใดๆต้องรีบทำความสะอาดทันที                                       หรือวัสดุที่ผสมน้ำมัน เพราะจะทำให้
                                                                                                               คราบสกปรกหรือฝุ่นละอองติดบนผิว
                                                                                                               ได้ง่ายขึ้นและล้างทำความสะอาดได้
                                                                                                                ยาก
การทำความสะอาดสแตนเลสควรเริ่มจากผลิตภัฑ์ทำความสะอาด                    ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ที่อ่อนที่สุด โดยเริ่มใชในบริเวณเล็กๆก่อนเพื่อดูว่าเกิดผลกระทบอะไร               ที่มีส่วนประกอบของคลอไรด์ และ
กับผิวสแตนเลสหรือไม่ ใช้น้ำอุ่นล้างคราบความมันออก                                   ฮาไรด์ เช่น โบร์ไมด์ ไอโอดีนและ
                                                                                                                ฟรูคลอรีน
หมั่นล้างสแตนเลสด้วยน้ำสะอาด เป็นขั้นตอนสุดท้ายเช็ดให้แห้งด้วย               ไม่ควรใช้กรดไฮโดรคลอริค(HCI)ในการทำ
ผ้านุ่มหรือกระดาษชำระ                                                                                ความสะอาดเพราะจะทำให้เกิดการกัดกร่อน
                                                                                                               แบบรูเข็ม และการแตกเนื่องจากความเครียด
เมื่อใช้กรดกัดทำความสะอาดสแตนเลส ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง                  ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องเงิน
หลังจากใช้เครื่องครัวที่ทำด้วยสแตนเลสควรล้างให้สะอาดทุกครั้ง                   ในการทำความสะาดสแตนเลส

หลีกเลี่ยงคราบ/สนิมเหล็กที่อาจติดมากับอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทำ              ไม่ควรใช้น้ำสบู่หรือผงซักฟอกมากเกินไปเพระ
มาจากเหล็ก หรือใช้ทำความสะอาดชิ้นส่วนเหล็กกล้าคาร์บอนในกรณี               จะทำให้ผิวสแตนเลสมัวและหมองลง ไม่ควร
ที่ประสพปัญหาในการทำความสะอาดสแตนเลสควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ             ทำความสะอาดและทำพาสซิเวชั่นในขั้นตอน
                                                                                                                เดียวกัน ควรทำตามขั้นตอน คือ ล้างก่อนแล้ว
                                                                                                                ค่อยทำพาสซิเวชั่น
ด้วยความปราถณาดี จาก  สหวัฒน์อัลลอยสแตนเลส
                                                                                                                 
                                                                   

view